پیام مشاور امنیت ملی بمناسبت روز ملی خبرنگاران

27  حوت روز ملی خبرنگاران  را به تمام  خبرنگاران داخلی و خارجی در کشور مبارک باد عرض می‌دارم !

خبرنگاران زبان مردم و روزنامه نگاری آدرس ارتباط و آگاهی بین دولت‌ و مردم است. فعالیت آزاد خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور از جمله دستاوردهای مهم دو دهه گذشته جمهوری اسلامی افغانستان محسوب می‌گردد.

حکومت همواره جهت منعکس نمودن صدای مردم حامی خبرنگاران بوده است و برای این‌که مردم در خلای اطلاعاتی و ابهامات قرار نگیرند مکانیزم‌های مختلف را نیز ترتیب نموده است.

ما معتقدیم که آزادی بیان و رسانه ها ارزشی است که می تواند نقشی مهمی را در تقویت آگاهی اجتماعی و خرد سیاسی ایفا نماید.

متأسفانه در جریان سال گذشته روزنامه نگاران و رسانه‌های افغانستان با مشکلات زیادی روبرو شدند، زیرا تروریست‌ها، برخی از سازمان‌های استخبارات منطقه‌ و دشمنان افغانستان که از فعالیت آزاد خبرنگاران و رسانه‌ها هراس دارند که فعالیت‌های غیر قانونی آنها افشا نگردد. از همین رو خبرنگاران و رسانه‌ها را مورد هدف قرار داده و همیشه در تلاش تخریب این دستاوردها هستند، اما دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد به  فعالیت‌های آزاد رسانه‌ها بوده و همچنان از آنها حمایت و محافظت می‌‎نماید.

خبرنگاران به عنوان سپاهیان آزادی بیان، در مبارزه روشنگری برای تقویت تنویر افکار عامه، افزایش آگاهی عامه و آگاهی اجتماعی کمک نموده، جامعه را از ظلم ، نفرت و افراط گرایی نجات می‌دهند.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان به‌عنوان یک دولت متعهد به مردم سالاری در کنار حفظ ارزش‌های آزادی بیان به خبرنگاران اطمینان می‌دهد که در کنار آنها قرار داشته و با کمک رسانه‌ها به انتقاد، پیشنهاد و راهنمایی های مردم رسیدگی خواهند نمود.

 

داکتر حمدالله محب 

مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان