اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی در رابطه به شهادت کارگران معدن‌ در بلوچستان

دفتر شورای امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان عمل وحشیانه تروریستی منطقه مچ بلوچستان را که در آن یازده تن از هزاره های معدن‌چی به شهادت رسیده است تقبیح می‌نماید.

دفتر شورای امنیت ملی با خانواده‌های شهروندان افغان که در جمع قربانیان است در تماس بوده و بر اساس درخواست آنها برای انتقال اجساد شهدا به ولایت دایکندی امکانات هوایی را نیز تنظیم خواهد نمود.

حکومت افغانستان خواهان بررسی همه‌جانبه و به محکمه کشیدن عاملین این حادثه بوده و حاضر است تا در این خصوص با حکومت پاکستان همکاری لازم را انجام دهد.

دولت جمهوری اسلامی افغانستان دوسیه هفت تن از شهروندان افغان را همچنان از مجرای دیپلوماتیک ‌تعقیب خواهد نمود.