مشاور امنیت ملی با هیأت صلیب سرخ دیدار کرد

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، امروز با هیأت کمیته‌ی جهانی صلیب سرخ و ایلوی فیلین جانشین وان پدرو شیرر رییس پیشین این کمیته، دیدار کرد.

مشاور امنیت ملی خدمات خسته‌گی‌ناپذیر آقای شیرر را ستایش کرد و به آقای فیلین خوش آمدید گفت.

داکتر محب کارهای انسان‌دوستانه‌ی کمیته‌ی جهانی صلیب سرخ را قابل قدر دانست و به هیأت یادشده اطمینان داد که افغانستان همکاری‌هایش را با این کمیته ادامه می‌دهد.