میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی برابر با استندردهای جهانی فعال خواهد ماند

داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به هدف فعال نگهداشتن میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی مطابق با استندردهای سازمان بین‌المللی هوانوردی ملکی (ICAO)، از قوماندانی مأموریت حمایت قاطع مستقر در این میدان دیدار کرد.

مشاور امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را در این دیدار سفیر ملکی ناتو، جنرال دیدریک فرمانده قوماندانی مشترک انتقال امنیت- افغانستان، رفیع فاضل معاون تخنیکی مشاور امنیت ملی، معاون و نماینده ارشد ملکی ناتو و قوماندان نظامی ترکیه مستقر در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی همراهی می‌کردند.

داکتر محب از ساحات کنترول ترافیک هوایی، خدمات اطفائیه و نجات، یونت مختلط میترولوژی (هواشناسی)، مدیریت مصونیت میدان‌های هوایی، سیستم رادار، مخابرات و نظارت، سوق و اداره دیدار و همچنان حفظ و مراقبت و خدمات امنیتی این میدان را مورد ارزیابی قرار داد.