داکتر حمدالله محبمشاور امنیت ملی افغانستان

ارگ ریاست جمهوری

دفتر شورای امنیت ملی

خبر ها

بیانیه ها

مسوده سخنرانی جلالتمآب حمدالله محب، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در گفتگوی رایزینا دهلی جدید ۲۰۲۰

بسم الله الرحمن الرحیم   ضدیت با شکنندگی: افغانستان چگونه علی رغم شکنندگی در حال پیشرفت است   مسوده سخنرانی جلالتمآب حمدالله محب، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در گفتگوی رایزین ...

دستاوردهای چهار ساله حکومت